Környezetvédelmi szaktanácsadás, szakértés

Hulladékgazdálkodás:

A hatályos többször módosított "2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról", illetve hatályos végrehajtási rendeletei alapján a következő feladatokat tudjuk ellátni:

Levegőtisztaság védelem:

A hatályos "306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről" alapján a következő feladatokat tudjuk ellátni:

Víz- és talajvédelem:

A hatályos "1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról", illetve végrehajtási rendeletei alapján a következő feladatokat tudjuk ellátni:

Zaj- és rezgésvédelem:

A hatályos "284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól" rendelkezései alapján a következő feladatokat tudjuk ellátni:

AVM Webáruház - honlapkészítés, webáruházkészítés